Do you pass the test?

Wanneer wij onszelf geestelijk trainen kunnen we enorm veel bereiken!

Leiderschap

 

Do you pass the test?

03 april 2019

Van jongs af aan worden we steeds onderworpen aan allerlei testen. Kleuters worden getest op de basisschool om te zien welk niveau ze hebben. Op de sportclub wordt ingeschat op basis van een oefening in welk team je het beste ingedeeld kan worden. Tot de begin jaren van volwassenheid is het onderwijssysteem zo ingericht dat er aan de hand van testen, overhoringen en examens bepaald wordt of je slaagt of niet. Los van het onderwijs of de sportclub testen we ook onze eigen vaardigheden nog door bijvoorbeeld het spelen van een game. Het uitspelen van het level bepaald of je vaardig genoeg bent om deel te nemen aan een hoger niveau.

 

 

Goed beschouwd worden we in ons werk ook nog steeds getest. In commerciële functies geldt een target als meetpunt of word je score t.o.v. je collega’s in beeld gebracht. Lukt het om voor een bepaalde deadline het werk af te krijgen en een project op te leveren? Kortom het leven zit vol met testmomenten.

 

het leven zit vol met testmomenten

 

Tests kunnen een vorm van stress opleveren, denk bijvoorbeeld maar aan de term ‘examenvrees’. De mate waarin je in staat bent om met zo’n stressmoment om te gaan bepaalt ook de mate van het succes. Ben je in staat om de stress te handelen en weet je dit te doseren dan is de kans groot dat je ook de test goed doorloopt. Maar laat je factoren toe die de stress vergroten, zoals bijvoorbeeld slechte planning, dan is de kans een stuk groter dat de test een struikelblok wordt.

 

Een van de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen tegen de teststress is je oog houden op de gewenste uitkomst. Wanneer je in staat bent je voor te stellen hoe het zal zijn in het moment na het succesvol afronden van de testfase zal je vrijer zijn in je denken tijdens de periode waarin je getest wordt. Uit onderzoek is gebleken dat een groep leerlingen die 15 minuten alleen maar dachten aan hoe ze de bal door een basket zouden gooien net zo succesvol was als de groep leerlingen die er in de praktijk 15 minuten voor getraind hadden.  Met andere woorden, wanneer wij onszelf geestelijk trainen kunnen we enorm veel bereiken. Dat vraagt om persoonlijk leiderschap en om mensen om je heen die je stimuleren geestverruimend te denken.

 

Wil je ook weten hoe jij zo kan gaan denken dat het doorstaan van testen je makkelijker afgaat, neem dan contact op met het Salescentrum voor bijvoorbeeld een persoonlijk coachtraject of seminar.

Nieuwsartikelen