Wat ik leer van de uitdaging van mijn zoon

Mijn 3-jarig mannetje heeft waarschijnlijk TOS (taal ontwikkel stoornis). Dat betekent dat zijn spraakvermogen niet vanzelf tot stand komt. Het is een enorme uitdaging om hem spraak te leren. Om zijn wereld overzichtelijk te houden houden heeft hij enorm behoefte aan vaste patronen. Gelukkig krijgt hij professionele hulp en krijgen wij handvatten om hiermee om te gaan.

Het bijzondere van een uitdaging is dat er vaak een keerzijde aanzit. In dit geval een enorme leercurve. Niet alleen voor hem maar zeker ook voor mij. Ik zal je een beeld geven van wat ik hierdoor geleerd heb en ook verder in mijn leven en werk kan toepassen.

Aan een uitdaging zit vaak een positieve keerzijde!

Geduld

Om hem te begrijpen, iets volgens zijn vertrouwde patroon te doen, en hem iets duidelijk te maken bereik ik het snelste iets door geduld te hebben. Als ik de tijd voor hem neem en me verplaats in zijn belevingswereld bereiken we samen het meeste.

Duidelijk en kort een boodschap overbrengen

Een brei van woorden komt niet aan bij m’n ventje. Als ik korte zinnen maak en het hoofdwoord apart nog een keer benoem komt mijn boodschap aan.

Non-verbale communicatie is key

Met behulp van gebarentaal leren we ons mannetje communiceren. De laatste weken maakt hij enorme sprongen en ontdekt hij hoe waardevol het is om zich zo te kunnen uiten.

Van alle leeftijden leren

Vanochtend maakte mijn zoontje een gebaar wat ik niet kende. Omdat hij een specifiek wit object aanwees vermoedde ik dat hij het gebaar maakte van de kleur wit. Na check in de gebaren-app werd ik hierin bevestigd. Mijn 3-jarige zoon leerde mij de betekenis van een nieuw gebaar! Ik ben zo trots op hem.

Ga niet te snel

Als ik snel wat wil doen wat haaks staat op zijn vertrouwde manier van doen kan mijn zoon enorm verdrietig worden. Het vertrouwde patroon wordt ruw verstoord. Wat veilig was geeft ineens onzekerheid en hij kan er geen woorden aan geven.

Bevestig dat je de ander hebt gehoord.

Mijn zoon spreekt enkele woorden en heeft klanken voor andere betekenissen. Als hij iets duidelijk wil maken herhaald hij dit geluid net zolang tot ik hem met het bedoelde woord bevestig. Zo krijgt hij erkenning en bevestiging van wat hij duidelijk wil maken.

Dit zijn enkele voorbeelden van wat ik heb geleerd en de vertaalslag naar de professionele wereld. Behalve dat ik enorm geniet van zijn blije aanwezigheid leer ik enorm veel van mijn mooie vrolijke mannetje.

Een stapel hout als levensles?

Heb je wel eens een stapel van brandhout gemaakt? Ik wel. Laatst heb ik 2 kuub hout laten komen om de kachel in onze woonkeuken te kunnen stoken. Het voordeel van zoveel hout verwerken is dat je er 2 keer warm van wordt. Eerst om het allemaal op een mooie stapel te krijgen en daarna als je gaat stoken.

Soms betekent het dat je het aangeleerde even overhoop haalt en opnieuw stapelt zodat het weer een stevig geheel wordt.

De blokken hout die ik kreeg waren allemaal verschillend van vorm. De een wat korter, de andere langer. De ene rond en de ander allemaal verschillende hoeken. Het valt niet mee om van zo’n diverse hoeveelheid een mooi geheel te maken. Daar komt dan nog eens bij dat je de stapel zo moet vormen dat het niet bij het eerste zuchtje wind omver ligt.

Synoniem

Terwijl ik bezig was met het verwerken van het hout realiseerde ik mij dat al deze verschillende blokken synoniem kunnen staan voor wat wij aan levenslessen krijgen. Als het goed is zijn je ouders ooit begonnen met je het nodige bij te brengen. Er vanuit gaande dat er opa’s en oma’s waren bemoeiden die zich ook met allerlei goede raad met je. De lessen van je eerste kleuterjuf waren heilig voor je. Gaande weg kwam je steeds weer in aanraking met volwassenen, vrienden en nieuwe docenten die je allemaal op hun eigen manier dingen overbrachten. Je leerde elke dag bij.

Het is de kunst om al het aangereikte tot iets eigens te maken.  Soms betekent het dat je het aangeleerde even overhoop haalt en opnieuw stapelt zodat het weer een stevig geheel wordt. Dat kost inspanning en je kan het er knap warm van krijgen. Het kan ook betekenen dat je zaken uit het verleden beter kunt verbranden. Ook dat geeft de nodige warmte maar door het te doen wordt het wel een stuk comfortabeler voor je. Het geeft ruimte en het biedt mogelijkheden om juist weer andere blokken van informatie toe te voegen. Goed beschouwt blijf je altijd bezig met dat wat je wordt aangeleerd. Het is belangrijk dat je een solide basis hebt of krijgt zodat je stevig kunt voortbouwen op dat wat je wordt aangereikt.

Het Salescentrum biedt graag maatwerk aan en beseft dat het soms essentieel is om aangeleerd gedrag tegen het licht te houden. Wellicht kunnen we samen de heleboel eens goed overhoop halen en een goede basis leggen waarop jij bestaande en nieuwe elementen op kunt bouwen.  We gaan dan ook ongetwijfeld een aantal elementen verbranden en ja, daar krijg je het warm van, maar tegelijk wordt het ook een stuk comfortabeler.

Leiderschap begint bij jezelf!

Er bestaan veel inzichten over leiderschap. Wat is leiderschap in de kern?

Volgens Wipikedia is dat het volgende:

Wat Wipikedia hier beschrijft is dat er meestal een relatie is tussen leiderschap en een positie. Met andere woorden leiderschap wordt opgehangen aan een positie in een werkomgeving of een plek waarbij een groep mensen actief zijn en waarbij de groep door de leider, beïnvloed wordt. Naar mijn idee is dit een schrale afspiegeling van wat leiderschap daadwerkelijk inhoud. Want het is de vraag in hoeverre je als persoon in staat bent de ander te beïnvloeden. Weet je wat je moet doen om de ander te beïnvloeden?

Covey

In zijn boek “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap” gaat Stephan Covey uitgebreid in op persoonlijke leiderschap. Samengevat, het gaat eerst om jezelf en jezelf leiden voordat je bij de tweede fase het leiden van anderen komt. Covey schrijft dat het mogelijk is een beroep te doen op ons zelfbewustzijn, ons voorstellingsvermogen en ons geweten. Door ons daarop te focussen en veranderingen door te voeren, zijn we pas in staat onze cirkel van invloed te vergroten. Dat is dus zelf leidend zijn.

Leiderschap begint bij onszelf.

Een voorbeeld om duidelijk te maken wat hiermee bedoeld wordt. Stel je bent getrouwd. Bij jou en je partner vliegen de vonken er niet meer af en je wilt dat ten goede veranderen? Dus je gaat samen in gesprek. Dat is verstandig maar er bestaat een kans dat je met het gesprek niet bereikt wat je voor ogen hebt. Wanneer je vanuit je zelfbewustzijn naar de situatie gaat kijken kan je weer grip op de situatie krijgen. Je gaat je een voorstelling maken van hoe je zou willen dat de relatie verloopt. En daarbij stel je voor hoe je partner reageert op bepaalde zaken. Daarbij kan je zo ver gaan dat je een beeld vormt van wat jij zou gezeggen of doen. Allemaal bedoeld om de ander zo ver te krijgen dat de sfeer positief verandert. Nu je dat vanuit je voorstellingsvermogen weet kan je besluiten de nodige verandering bij jezelf door te voeren. De invloed op jezelf en de verandering die je doorvoert zal merkbaar worden bij de ander.

De invloed op jezelf en de verandering die je doorvoert zal merkbaar worden bij de ander.

Verandering

Dus leiderschap begint bij onszelf. Willen we een ander ergens heen leiden dan zullen we zelf een beeld moeten hebben welke stappen we moeten zetten om daar te komen waar we uit willen komen. In wezen zie je datgene wat de anderen nog niet ziet. Voor sommigen is het genoeg wanneer je als leider het einddoel vertelt. De toehoorders zijn zelfstandig in staat dat doel te halen. Voor anderen geldt dat je begint met stap 1 en stapsgewijs het pad neerlegt voordat je bij het einddoel komt. De ene keer vertel je wat nodig is en een andere keer kan je beweging bewerkstelligen door het stellen van de juiste vragen. Als leider kan jij je voorstellen wat jij zelf moet doen of welke persoonlijke verandering je door moet voeren voordat je invloed op de ander kunt uitoefenen. Dat is leiderschap vanuit de basis!