Leiderschap, begint bij jezelf!

Leiderschap

 

Leiderschap begint bij jezelf!

19 december 2018

Er bestaan veel inzichten over leiderschap. Wat is leiderschap in de kern?

 

Volgens Wipikedia is dat het volgende:

Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een leidinggevende positie heeft binnen de desbetreffende groep, maar dit is geen vereiste.

 

Wat Wipikedia hier beschrijft is dat er meestal een relatie is tussen leiderschap en een positie. Met andere woorden leiderschap wordt opgehangen aan een positie in een werkomgeving, vereniging of ieder geval een plek waarbij een groep mensen actief zijn en waarbij het zo is dat de groep door iemand, de leider, beïnvloed wordt. Naar mijn idee is dit een schrale afspiegeling van wat leiderschap daadwerkelijk inhoud. Want het is de vraag in hoeverre je als persoon in staat bent de ander te beïnvloeden. Weet je wat je moet doen om de ander te beïnvloeden?

 

In zijn boek “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap” gaat Stephan Covey uitgebreid in op persoonlijke leiderschap. Samengevat, het gaat eerst om jezelf en het leiden van jezelf voordat je bij de tweede fase komt zoals het leiderschap wat beschreven wordt door Wipikedia. Covey schrijft dat het mogelijk is een beroep te doen op ons zelfbewustzijn, ons voorstellingsvermogen en ons geweten. Door ons daarop te focussen en veranderingen bij onszelf door te voeren, dus onszelf te leiden, zullen we pas in staat zijn onze cirkel van invloed te vergroten.

 

Leiderschap begint bij onszelf.

 

Een voorbeeld om duidelijk te maken wat hiermee bedoeld wordt. Stel je bent getrouwd en je partner en jij zitten op het spoor dat de vonken er niet meer afvliegen en je wilt dat ten goede veranderen? Dus je gaat in gesprek. Dat is zeker goed en verstandig maar er bestaat een kans dat je met het gesprek niet bereikt wat je voor ogen hebt. Wanneer je vanuit je zelfbewustzijn naar de situatie gaat kijken kan je weer grip op de situatie krijgen. Je gaat je een voorstelling maken van hoe je zou willen dat de relatie verloopt. Je stelt je daarbij voor hoe je partner reageert op bepaalde zaken. Je kan je daarbij ook voorstellen wat jij zou gezeggen of doen om de ander zo ver te krijgen dat je een positieve sfeer krijgt. Nu je dat vanuit je voorstellingsvermogen weet kan je zelf besluiten die verandering die nodig is bij jezelf door te voeren. De invloed op jezelf en de verandering die je doorvoert zal merkbaar worden bij de ander.

 

De invloed op jezelf en de verandering die je doorvoert zal merkbaar worden bij de ander.

 

Dus leiderschap begint bij onszelf. Willen we een ander ergens heen leiden dan zullen we zelf een beeld moeten hebben welke stappen we moeten zetten om daar te komen waar we uit willen komen. In wezen zie je datgene wat de anderen nog niet ziet. Voor sommigen is het genoeg wanneer je als leider het einddoel vertelt. De toehoorders zijn zelfstandig in staat dat doel te halen. Voor anderen geldt dat je begint met stap 1 en zo stapsgewijs het pad neerlegt voordat je bij het einddoel komt. De ene keer zal je vertellen wat er gebeuren moet en een andere keer kan je beweging bewerkstelligen door het stellen van de juiste vragen. Als leider kan jij je voorstellen wat jij zelf moet doen of welke persoonlijke verandering je door moet voeren voordat je invloed op de ander kunt uitoefenen. Dat is leiderschap vanuit de basis!

 

Leiderschap

Nieuwsartikelen