Het Salescentrum training verkooptraining salestraining

Leiderschap begint bij jezelf!

Er bestaan veel inzichten over leiderschap. Wat is leiderschap in de kern?

Volgens Wipikedia is dat het volgende:

  • Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een leidinggevende positie heeft binnen de desbetreffende groep, maar dit is geen vereiste.

Wat Wipikedia hier beschrijft is dat er meestal een relatie is tussen leiderschap en een positie. Met andere woorden leiderschap wordt opgehangen aan een positie in een werkomgeving of een plek waarbij een groep mensen actief zijn en waarbij de groep door de leider, beïnvloed wordt. Naar mijn idee is dit een schrale afspiegeling van wat leiderschap daadwerkelijk inhoud. Want het is de vraag in hoeverre je als persoon in staat bent de ander te beïnvloeden. Weet je wat je moet doen om de ander te beïnvloeden?

Covey

In zijn boek “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap” gaat Stephan Covey uitgebreid in op persoonlijke leiderschap. Samengevat, het gaat eerst om jezelf en jezelf leiden voordat je bij de tweede fase het leiden van anderen komt. Covey schrijft dat het mogelijk is een beroep te doen op ons zelfbewustzijn, ons voorstellingsvermogen en ons geweten. Door ons daarop te focussen en veranderingen door te voeren, zijn we pas in staat onze cirkel van invloed te vergroten. Dat is dus zelf leidend zijn.

Leiderschap begint bij onszelf.

Een voorbeeld om duidelijk te maken wat hiermee bedoeld wordt. Stel je bent getrouwd. Bij jou en je partner vliegen de vonken er niet meer af en je wilt dat ten goede veranderen? Dus je gaat samen in gesprek. Dat is verstandig maar er bestaat een kans dat je met het gesprek niet bereikt wat je voor ogen hebt. Wanneer je vanuit je zelfbewustzijn naar de situatie gaat kijken kan je weer grip op de situatie krijgen. Je gaat je een voorstelling maken van hoe je zou willen dat de relatie verloopt. En daarbij stel je voor hoe je partner reageert op bepaalde zaken. Daarbij kan je zo ver gaan dat je een beeld vormt van wat jij zou gezeggen of doen. Allemaal bedoeld om de ander zo ver te krijgen dat de sfeer positief verandert. Nu je dat vanuit je voorstellingsvermogen weet kan je besluiten de nodige verandering bij jezelf door te voeren. De invloed op jezelf en de verandering die je doorvoert zal merkbaar worden bij de ander.

De invloed op jezelf en de verandering die je doorvoert zal merkbaar worden bij de ander.

Verandering

Dus leiderschap begint bij onszelf. Willen we een ander ergens heen leiden dan zullen we zelf een beeld moeten hebben welke stappen we moeten zetten om daar te komen waar we uit willen komen. In wezen zie je datgene wat de anderen nog niet ziet. Voor sommigen is het genoeg wanneer je als leider het einddoel vertelt. De toehoorders zijn zelfstandig in staat dat doel te halen. Voor anderen geldt dat je begint met stap 1 en stapsgewijs het pad neerlegt voordat je bij het einddoel komt. De ene keer vertel je wat nodig is en een andere keer kan je beweging bewerkstelligen door het stellen van de juiste vragen. Als leider kan jij je voorstellen wat jij zelf moet doen of welke persoonlijke verandering je door moet voeren voordat je invloed op de ander kunt uitoefenen. Dat is leiderschap vanuit de basis!

Het Salescentrum training verkooptraining salestraining
Wij ontwikkelen je sales team tot proactieve salesmensen, die goed met klanten verbinden, effectiever en succesvoller werken!
Bouw een team van veerkrachtige sales professionals! Breng hun talenten en ontwikkelgebieden in beeld en sluit daarop aan met persoonsgerichte trainingen of coaching. Borg tenslotte het resultaat!
Links
Socials

Iedereen doet aan Sales 

Copyright © 2024 All Rights Reserved
Made with
by Brovisuals
crossmenu