ExploreME

ExploreMe

 

 

Waarin onderscheiden veerkrachtige professionals zich t.o.v. de grote grote midden moot? Welke elementen zorgen ervoor dat zij met kop en schouders boven anderen uitsteken?

Professor Willem Verbeke onderzocht dit en kwam tot de conclusie dat  door carrièredoelen op de lange termijn te stellen commercieel professionals kunnen excelleren. Veerkracht is dan de capaciteit om creatief om te kunnen gaan met de uitdagingen en tegenslagen die horen bij het nastreven van dergelijke doelen. Met veerkracht kan iemand nieuwe uitdagingen daadkrachtiger tegemoet treden.

Succesvolle professionals passen de 5 principes van het ZALVT principe toe en excelleren op deze elementen. ZALVT staat voor:

  • Zelfvernieuwing
  • Allianties vormen
  • Lef tonen
  • Verbinding maken
  • Thought Leadership

Aan de hand van dit principe is een test ontwikkelt om in beeld te brengen hoe iemand zijn talent zich verhoud tot deze elementen. Het SalesCentrum maakt ook gebruik van deze ExploreMe test.

 

Het SalesCentrum is gecertificeerd ExploreMe coach

 

 

ExploreMe is een test die professionals hun commercieel leiderschap test op basis van wetenschappelijke kennis uit de psychologie, neurowetenschappen, gedragseconomie en epigenetica. Met de uitslagen van deze test bieden wij u handvatten om inzichten in uzelf te verkrijgen of zoals wij dat graag noemen: uzelf te onderzoeken of te exploreren. Wij nodigen u dus uit om uzelf te exploreren en te onderzoeken.

 

 

Wilt u ook een Veerkrachtigere Professional worden?

Doe dan de ExploreMe test en ontdek uw sterke kanten en uw ontwikkelgebieden.

Het Z.A.L.V.T. principe

 

Waarin onderscheiden commerciële professionals zich?

 

Succesvolle commercieel leiders proberen altijd zowel bij klanten als bij collega’s:

  1. de vijf fundamentele ZALVT-vaardigheden te ontwikkelen en
  2. flexibel in te zetten.

Dit zijn  de twee drivers van veerkrachtontwikkeling.

 

ExploreMe
Klik op de hier voor een korte video uitleg van het ZALVT principe

 

De ZALVT-vaardigheden zijn aan te leren en te trainen. Ze zijn zeker niet aangeboren. Het aanleren van deze vaardigheden gaat namelijk gepaard met het aanmaken van nieuwe verbindingen in de hersenen.

Online Masterclass ExploreMe

 

ExploreMe is ook in een online masterclass te volgen.

Tijdens de online masterclass kunnen de deelnemers zelf al een groot deel van de training doen zoals  een zelf-test, eigen capaciteiten inschatten (assessment) alsook bestuderen en ervaring op doen via rollenspelen over hoe professionals hun capaciteiten in de praktijk inzetten.

 

Meer weten over ExploreMe en het ZALVT principe?
Plan direct een afspraak in onze agenda voor een uw passend moment.