Het Salescentrum training verkooptraining salestraining

Commerciële Veerkracht

Professor Willem Verbeke

Commerciële veerkracht uitgelegd door professor Willem Verbeke. In februari 2022 hield Verbeke voor relaties van Het SalesCentrum een lezing met dit thema. Jarenlang heeft hij onderzoek gedaan naar de oorzaak waarom de ene persoon wel en de ander minder succes heeft op commercieel gebied. Samen met neurowetenschappers en psychologen heeft hij ontdekt dat er een 5-tal gebieden zijn waarop je een indeling kan maken rond de mate van succes. Degene die echt succesvol zijn, de veerkrachtige professional, is sterk op al deze 5 gebieden.

ZALVT principe

Succesvolle professionals passen de 5 principes van het ZALVT toe en excelleren op al deze elementen.

ZALVT staat voor:

  • Zelfvernieuwing
  • Allianties vormen
  • Lef tonen
  • Verbinding maken
  • Thought Leadership

Commerciële veerkracht vindt de basis in deze pijlers. De veerkrachtige professional is in staat om zowel binnen diens organisatie als daar buiten, invulling te geven aan deze gebieden.

Veerkrachtige professional

Zoals al aangeven is er meetbaar verschil tussen een meer of minder veerkrachtige persoon. Commercieel verantwoordelijken zien dit vaak terug in de persoonlijke resultaten van het verkoopteam. Binnen zo'n salesteam springt de veerkrachtige professional eruit. Deze persoon laat zich niet leiden door omstandigheden en is niet uit het veld geslagen door tegenslag of weerstanden. In alle soorten teams en bedrijven kom je dergelijke veerkrachtige professionals tegen.

ExoploreMe

Om een beeld te vormen wie veerkrachtig is en wie niet heeft professor Verbeke de ExploreMe test ontwikkelt. Door prikkelende vragen wordt de tester uitgedaagd een reactie te geven over de wijze waarop hij/zij het werk doet. Zo wordt een beeld gegeven van de commerciële veerkracht. Anthon Geersing van Het SalesCentrum is ExploreMe coach. Hij mag de testen afnemen en kan toelichting geven op de resultaten. Tegelijk biedt hij de mogelijkheid om samen te kijken welke stappen iemand kan zetten tot veerkrachtige professional.

Video lezing

Wil je meer weten over commerciële veerkracht kijk hier de video van de lezing die professor Willem Verbeke heeft gehouden voor de relaties van Het SalesCentrum.

Het Salescentrum training verkooptraining salestraining
Wij ontwikkelen je sales team tot proactieve salesmensen, die goed met klanten verbinden, effectiever en succesvoller werken!
Bouw een team van veerkrachtige sales professionals! Breng hun talenten en ontwikkelgebieden in beeld en sluit daarop aan met persoonsgerichte trainingen of coaching. Borg tenslotte het resultaat!
Links
Socials

Iedereen doet aan Sales 

Copyright © 2024 All Rights Reserved
Made with
by Brovisuals
crossmenu